Josefin Skolhjälp: Lär att Läsa

Average Rating: 0.00/10
Video Game Rank: N/A
Macintosh Rank: N/A
Windows Rank: N/A
Hide Content
Information
From gallery of BoardGameGeek
Primary Name
Josefin Skolhjälp: Lär att Läsa
Alternate Names
Platform
Genre
Theme
Franchise
Series
Mode
Minimum Players
1
Maximum Players
1
Release Date
2009-08-14
Developer
Publisher
 Corrections
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 80385
Hide Content
Releases
Pg. 1
Josefin Skolhjälp: Lär att Läsa
Nick: 
Swedish Win/Mac edition
Rel Date: 2009-08-14
Publisher: PAN Vision
Macintosh, Windows
Developer: KREA Medie
Media: CD-ROM
Region: 
Rating: PEGI: 3+
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

User Summary

Pedagogical game for school children. Intended to stimulate reading. Contains four books with animations and 5 minigames each.

From distributor's homepage (in Swedish)

"I Lär Dig Läsa med Josefin besöker barnen det magiska biblioteket, där böckerna blir levande och Josefin är redo att hjälpa dem att uppleva de fyra spännande böckerna. Var och en av böckerna har sin egen berättelse med fem speluppgifter på vardera tre svårighetsnivåer.
De fyra böckerna är: Piratboken Kapten Enben, Sjuksköterskeboken
Fröken Febermild, Prinsessboken Prinsessan Gyllenhår och Mekanikerboken Micke Mekaniker."

Hide Content
Characters
Pg. 1
No Character Found
Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
Video Game Rank: N/A
Macintosh Rank: N/A
Windows Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 393
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Has Parts For Trade: 0
Want Parts In Trade: 0
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
No Items Found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.